Ontdek je Intrinsieke motivatie

Wordt effectiever in je handelen

Je eigen perceptie bepaalt je eigen werkelijkheid. En daar is niets mis mee.

Echter je kunt in situaties terecht komen dat je handelen niet zo effectief meer is.

Je begrijpt niet goed hoe dit kan en je wilt daar iets aan doen.

Met de drijfverenscan krijg je in beeld wat je motiveert, maar vooral wat voor jou logisch is en waarom dat voor een ander niet zo logisch is.  

Weten waarom je handelt zoals je handelt?

Elk individu neemt zijn eigen bagage mee zoals persoonlijke ambities, achtergrond en talenten. 

Weten wat jezelf en de ander beweegt, versterkt het vertrouwen in je handelen.

De drijfverenscan van Intodrives brengt:

 • De intrinsieke motivatie van jezelf in kaart.
 • Laat zien waar jouw weerstanden liggen op gedrag.
 • In welke omgeving je het beste tot je recht komt.

Hoe werkt het?

 • Je maakt individueel de "Intodrives Scan" online in 25 minuten.
 • Je ontvangt een rapportage met de uitkomsten.
 • In onze online sessie bespreken we de uitkomsten en wat dit betekent voor jouw praktijk.
 • Makkelijk te maken en toegankelijk op iedere laptop of computer.

  Wat levert het je op? 

 • Het leert je wat je drijfveren zijn, waarom je de dingen doet, die je doet.
 • Het geeft je inzicht in jezelf, maar ook in anderen.
 • Je ontdekt waar je groeimogelijkheden liggen.
 • Wanneer jij je persoonlijkheid leert begrijpen, creëer je bewustwording van je onbewuste delen en kun je de stap zetten naar zelfontplooiing.
 

Frank Bergkamp

zeer waardevol! 

“Steek meer energie in waarin je al goed bent”  De Drijfverenscan maakte dat meteen voor mij duidelijk. Mijn kleuren? Hoofdzakelijk oranje (resultaatgericht)  en geel (experimenteren). Daarom zet ik nog meer in op productontwikkeling voor mijn klanten, ook omdat ik juist om die drijfveer gewaardeerd wordt. Het is goed dat voor je zelf helder te hebben.        

Gecertificeerd

De drijfverenscan van Intodrives is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives wordt in kaart gebracht door welke drijfveren iemand gemotiveerd wordt.

De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is weergegeven in hoeverre de persoon wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren.

 Maar wat is een drijfveer eigenlijk?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem belangrijk zijn. Drijfveren vormen zijn normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag. Dit kan heel effectief zijn, maar soms ook minder effectief.

Ellen Selderijk is gecertificeerd om de online drijfveren scan van Intodrives af te nemen. Zij heeft veel mensen geholpen om inzicht te krijgen in zichzelf via deze scan.

Wil je weten welke drijfveren jij hebt?

Plan dan hier je afspraak voor een kennismaking