talenten

Ontdekken van je talenten

Ik wil graag mijn talenten ontdekken, maar hoe kom ik erachter welke dat zijn? Ik krijg deze vraag vaak te horen. Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Want als je met allerlei opdrachten en lijstjes aan de slag gaat, zie je dat veel mensen wel weten wat ze het liefste doen en waar ze goed in zijn. Zou het kunnen zijn dat het niet zozeer gaat om het ontdekken van je talenten, maar meer om het geloof dat je ze hebt? En vervolgens accepteren dat je met deze unieke talenten verder kunt?

Om je toch een eerste inzicht te geven in jouw talenten of eigenschappen, helpen we je een stapje op weg. Dat doen we met een eenvoudige oefening.

Ieder mens wordt geboren met talenten. Of je er iets mee doet, hangt onder andere af van hoe bewust jij je bent van je talenten. Soms is het lastig een talent te zien, omdat dit verstopt zit in iets wat jou gemakkelijk af gaat of wat voor jou een vanzelfsprekendheid is. Zo'n talent is dan voor jou waarschijnlijk niet zo spectaculair. Maar als je naar anderen kijkt, merk je hun talenten wel op.  Om een eerste stap te maken in het ontdekken van je eigen talent(en), is de volgende oefening heel bruikbaar.

Belangrijk is dat je hem stap voor stap doet.

Kwaliteitenoefening

Stap I

  1. Teken op een vel papier twee kolommen.
  2. Denk aan een persoon die je leuk, aardig of bijzonder vindt. Wat bewonder je het meest aan die persoon? Schrijf aan de linkerkant zoveel mogelijk eigenschappen op die jou als eerste te binnen schieten, bij voorkeur 10. Als je het lastig vindt, zeg dan 'Ik vind deze persoon leuk omdat…..'
  3. Denk nu aan een persoon waar jij je aan ergert of zelfs allergisch voor bent. Noteer in de rechterkolom zoveel mogelijk eigenschappen die jij onaantrekkelijk vindt aan die persoon. Schrijf minimaal 10 eigenschappen op.

Stap II

  1. Schrijf nu onder de persoon die je aantrekkelijk vindt minimaal drie wat minder positieve kanten van die persoon op. Niemand is per slot van rekening perfect!
  2. Doe dit ook bij de onaantrekkelijke persoon: drie positieve kanten, eigenschappen die deze persoon óók heeft.

Stap III

  1. Je hebt nu ongeveer 20-30 eigenschappen opgeschreven. Lees ze allemaal eens door en onderstreep de eigenschappen die je bij jezelf herkent. Zowel de positieve als negatieve.
  2. Kijk dan eens naar de woorden die je niet hebt onderstreept. Pik de woorden er uit die helemaal niets voor je betekenen. Kijk eens of dit misschien je blinde vlekken zijn?
  3. Maak nu van alle onderstreepte woorden een Top-5 aan zowel de negatieve als positieve kant.
  4. Wat zijn jouw topeigenschappen, die je wilt inzetten en verder ontwikkelen?
Reactie plaatsen